Thursday, February 2, 2012

RPH 2012

Minggu 2 (9 – 13.1.2012)
Hari : Isnin (9.1.2012)
Subjek : KHB (SP)
Kelas : Tingkatan 3L dan Tingkatan 3M (2 masa)
Perkara : Perbincangan Tentang Kerja Kursus KHB (SP) PMR 2012
-          Modul 1 – Tingkatan 1 – 10%
-          Modul 2 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 3 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 4 – Tingkatan 3 – 10%
*Jumlah markah 40%
*PMR bertulis 60%
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2D (2 masa)
Perkara : Membincangkan dan menyenaraikan 36 nilai yang perlu diajar di Tingkatan 2.
Aktiviti : Salin / senarai 36 nilai yang perlu dipelajari.


Hari : Selasa (10.1.2012)
Subjek : KHB (SP)
Kelas : Tingkatan 3A,3B,3C (2 masa)
Perkara : Perbincangan Tentang Kerja Kursus KHB (SP) PMR 2012
-          Modul 1 – Tingkatan 1 – 10%
-          Modul 2 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 3 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 4 – Tingkatan 3 – 10%
*Jumlah markah 40%
*PMR bertulis 60%


Hari : Rabu (11.1.2012)
Subjek : KHB (SP)
Kelas : Tingkatan 3A,3B,3C,3J (2 masa)
Perkara : Perbincangan Tentang Kerja Kursus KHB (SP) PMR 2012
-          Modul 1 – Tingkatan 1 – 10%
-          Modul 2 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 3 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 4 – Tingkatan 3 – 10%
*Jumlah markah 40%
*PMR bertulis 60%
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2G dan Tingkatan 2H (2 masa)
Perkara : Membincangkan dan menyenaraikan 36 nilai yang perlu diajar di Tingkatan 2.
Aktiviti : Salin / senarai 36 nilai yang perlu dipelajari.


Hari : Khamis (12.1.2012)
Subjek : KHB (SP)
Kelas : Tingkatan 3L,3M (2 masa)
Perkara : Perbincangan Tentang Kerja Kursus KHB (SP) PMR 2012
-          Modul 1 – Tingkatan 1 – 10%
-          Modul 2 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 3 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 4 – Tingkatan 3 – 10%
*Jumlah markah 40%
*PMR bertulis 60%
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2D (2 masa)
Perkara : Membincangkan dan menyenaraikan 36 nilai yang perlu diajar di Tingkatan 2.
Aktiviti : Salin / senarai 36 nilai yang perlu dipelajari.


Hari : Jumaat (13.1.2012)
Subjek : KHB (SP)
Kelas : Tingkatan 3J (2 masa)
Perkara : Perbincangan Tentang Kerja Kursus KHB (SP) PMR 2012
-          Modul 1 – Tingkatan 1 – 10%
-          Modul 2 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 3 – Tingkatan 2 – 10%
-          Modul 4 – Tingkatan 3 – 10%
*Jumlah markah 40%
*PMR bertulis 60%
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2G,2H (2 masa)
Perkara : Membincangkan dan menyenaraikan 36 nilai yang perlu diajar di Tingkatan 2.
Aktiviti : Salin / senarai 36 nilai yang perlu dipelajari.

No comments:

Post a Comment