Thursday, March 29, 2012

RPH 2012

Minggu 13 ( 26 - 30.3.2012)
Hari : Isnin (26.3.2012)
Subjek : KHB (SPT)
Kelas : Tingkatan 3L dan Tingkatan 3M (2 masa)
Tajuk : 3. Reka Cipta
Sub-tajuk : g. Pendokumentasian Projek
Hasil P/P : Pelajar akan dapat
1.       Mengumpulkan dan merekod maklumat tentang projek
2.       Membuat penambahan projek
Aktiviti : merekod / folio projek
ABM : kertas A4, alat tulis
Reflexsi : Pelajar dapat membuat dokumentasi projek dengan betul
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2D (2 masa)
Tajuk : 8. Kerajinan
Hasil P/P : Pelajar akan dapat ;
1.       Mengenalpasti ciri-ciri kerajinan yang ada pada diri
2.       Mencontohi dan berusaha untuk mencapai ciri-ciri kerajinan
Aktiviti : bincang / buat projek
ABM : gambar, keratan khabar, risalah
Reflexsi : Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri kerajinan diri sendiri

Hari : Selasa (27.3.2012)
Subjek : KHB (SPT)
Kelas : Tingkatan 3A,3B,3C (2 masa)
Tajuk : 3. Reka Cipta
Sub-tajuk : g. Pendokumentasian Projek
Hasil P/P : Pelajar akan dapat
1.       Mengumpulkan dan merekod maklumat tentang projek
2.       Membuat penambahan projek
Aktiviti : merekod / folio projek
ABM : kertas A4, alat tulis
Reflexsi : Pelajar dapat membuat dokumentasi projek dengan betul


Hari : Rabu (28.3.2012)
Subjek : KHB (SPT)
Kelas : Tingkatan 3A,3B,3C,3J (2 masa)
Tajuk : 3. Reka Cipta
Sub-tajuk : g. Pendokumentasian Projek
Hasil P/P : Pelajar akan dapat
1.       Mengumpulkan dan merekod maklumat tentang projek
2.       Membuat penambahan projek
Aktiviti : merekod / folio projek
ABM : kertas A4, alat tulis
Reflexsi : Pelajar dapat membuat dokumentasi projek dengan betul

Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2G dan Tingkatan 2H (2 masa)
Tajuk : 8. Kerajinan
Hasil P/P : Pelajar akan dapat ;
1.       Mengenalpasti ciri-ciri kerajinan yang ada pada diri
2.       Mencontohi dan berusaha untuk mencapai ciri-ciri kerajinan
Aktiviti : bincang / buat projek
ABM : gambar, keratan khabar, risalah
Reflexsi : Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri kerajinan diri sendiri

Hari : Khamis (29.3.2012)
Subjek : KHB (SPT)
Kelas : Tingkatan 3L,3M (2 masa)
Tajuk : 3. Reka Cipta
Sub-tajuk : g. Pendokumentasian Projek
Hasil P/P : Pelajar akan dapat
1.       Mengumpulkan dan merekod maklumat tentang projek
2.       Membuat penambahan projek
Aktiviti : merekod / folio projek
ABM : kertas A4, alat tulis
Reflexsi : Pelajar dapat membuat dokumentasi projek dengan betul
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2D (2 masa)
Tajuk : 8. Kerajinan
Hasil P/P : Pelajar akan dapat ;
1.       Mengenalpasti ciri-ciri kerajinan yang ada pada diri
2.       Mencontohi dan berusaha untuk mencapai ciri-ciri kerajinan
Aktiviti : bincang / buat projek
ABM : gambar, keratan khabar, risalah
Reflexsi : Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri kerajinan diri sendiri


Hari : Jumaat (30.2.2012)
Subjek : KHB (SPT)
Kelas : Tingkatan 3J (2 masa)
Tajuk : 3. Reka Cipta
Sub-tajuk : g. Pendokumentasian Projek
Hasil P/P : Pelajar akan dapat
1.       Mengumpulkan dan merekod maklumat tentang projek
2.       Membuat penambahan projek
Aktiviti : merekod / folio projek
ABM : kertas A4, alat tulis
Reflexsi : Pelajar dapat membuat dokumentasi projek dengan betul
Subjek : Pendidikan Moral
Kelas : Tingkatan 2G,2H (2 masa)
Tajuk : 8. Kerajinan
Hasil P/P : Pelajar akan dapat ;
1.       Mengenalpasti ciri-ciri kerajinan yang ada pada diri
2.       Mencontohi dan berusaha untuk mencapai ciri-ciri kerajinan
Aktiviti : bincang / buat projek
ABM : gambar, keratan khabar, risalah
Reflexsi : Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri kerajinan diri sendiri

No comments:

Post a Comment